Szállítási feltételek

Ez az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan, de külön megjelenő részét képezi.

 

A Webáruházban megrendelt termék az Eladó részéről történő megrendelés megerősítésének tényéig nem kötelezi az Eladót a megrendelés teljesítésére.

Az Eladó fenntartja a jogot egyes megrendelések elutasítására, de kizárólag abban az esetben, ha a teljesítés valamely körülmény miatt hátrányosan érinti a Vevőt vagy az Eladót. Az elutasított megrendelés esetében az Eladó az előre kifizetett vételárat és kiszállítási díjat köteles maradéktalanul visszafizetni a megrendelőnek 5 munkanapon belül. Ugyanakkor a megrendelő ebben az esetben kártérítésre vagy kötbér megfizetésére nem kötelezheti Eladót.

Az elindított és Eladó részéről megerősített megrendelések regisztrációt követően a Saját fiókban a Rendeléseim menüpont alatt is nyomon követhetőek.

A megvásárolt termék kiszállítása futárszolgálat közreműködése útján valósul meg.

A Vevő a futárszolgálattal történő házhoz szállítást bármelyik fizetési mód alkalmazása mellett választhatja.

A futár alapvetően munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj.

Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a Webáruházon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza.

Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a Webáruházon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó levelezési fióktelepére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Budapesti Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez) vagy a bírósághoz fordulhat.

Teljes ÁSZF letöltése ...